IKD Honbu: Upper Beaches

Dojo Name: IKD Honbu: Upper Beaches
Region: ,
Instructors:

Shuseki Shihan Frank Woon-A-Tai
Fuku Shuseki Shihan Maureen Woon-A-Tai

Dojo Website Address: http://www.ikdhonbu.com
Dojo Phone Number: 416-694-8694
Dojo Contact Email: hq@ikdhonbu.com
Dojo Address: IKD HQ, 2225 Gerrard St. East, Toronto, Ontario, Canada
ZIP Code: M4E 2C8

Send Message to listing owner

Listing Title: IKD Honbu: Upper Beaches