International Karate Daigaku

IKD Shihan Kai

Shuseki Shihan (Chief Instructor)

Shihan Frank Woon-A-Tai, MS, FGMS, 9th Dan

IKD Shuseki Shihan (Chief Instructor)
IKD Chairman

Fuku Shuseki Shihan (Deputy Chief Instructors)

Shihan W. Dexter Shim

Shihan Dr. W. Dexter Shim, MD, BS, DLO, FRCS, 8th Dan

IKD Fuku Shuseki Shihan (Deputy Chief Instructor)
IKD Co-Vice Chairman

Shihan Maureen Woon-A-Tai, 8th Dan

IKD Fuku Shuseki Shihan (Deputy Chief Instructor)
IKD Co-Vice Chairman

IKD Shihan Kai Senate

Shihan Alice Bernstein

Shihan Alice Bernstein, 8th Dan

IKD Shihan Kai Senate

Shihan Paul Bernstein

Shihan Paul Bernstein, 8th Dan

IKD Shihan Kai Senate

Shihan Keith DaCosta

Shihan Keith DaCosta, 8th Dan

IKD Shihan Kai Senate

Shihan David Pyke, 8th Dan

IKD Shihan Kai Senate

IKD Shihan Kai

Shihan Bernice Hughes

Shihan Bernice Hughes, 7th Dan

IKD Executive Treasurer
IKD Shihan Kai

Shihan Bryan Mattias

Shihan Bryan Mattias, 8th Dan

IKD Vice President
IKD Shihan Kai

Shihan Janice Pyke, 7th Dan

IKD Executive Secretary
IKD Tournament Director
IKD Shihan Kai